Actievoorwaarden Winactie Flexa Kleur van het Jaar verfpakket

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie ‘Flexa Kleur van het Jaar verfpakket’ (hierna: "deze Winactie") georganiseerd door AkzoNobel Decorative Coatings B.V., gevestigd aan de Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, te Sassenheim (hierna: “Flexa”). Het verfpakket heeft een waarde van ongeveer € 97,- (adviesprijs).

Artikel 1: Algemeen

1.1 Gedurende de looptijd van de Winactie worden deze voorwaarden niet ten nadele van deelnemers gewijzigd.

1.2 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Flexa gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.3 Deze Winactie geldt voor deelneming op Instagram, waarbij volgers van @FlexaNL onder desbetreffende post aangeven wat de Kleur van het Jaar was. Er worden twee posts geplaatst en bij elke post worden drie winnaars getrokken. In totaal worden er zes winnaars getrokken. De winactieperiode is van 4 september tot en met 13 september 2022.

1.4 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of deze Winactie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

1.5 Flexa handelt bij deze Winactie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

1.6 Aan druk- en tekstfouten in de actiecommunicatie en op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

1.7 Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Winactie, kunnen via een e-mail gericht worden aan info@flexa.nl tot en met 20 september 2022.

Artikel 2: De Winactie

2.1 Reageer met het juiste antwoord onder desbetreffende post wat de Kleur van het Jaar voor 2019 (4 september) en 2018 (11 september), was. Er worden drie winnaars per post getrokken.

Artikel 3: Deelname

3.1 Deelnemen is mogelijk van tot en met 13 september 2022.

3.2 Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.

3.3 Medewerkers van AkzoNobel zijn uitgesloten van deelname.

3.4 Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Winactie.

3.5 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.6 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.7 Flexa is niet aansprakelijk voor misinterpretatie van deze Winactie.

3.8 Door een reactie te plaatsen onder desbetreffende winactie Instagram feedpost @FlexaNL, neem je deel aan de Winactie en gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden. De posts worden op 4 en 11 september geplaatst.

3.9 Flexa is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer zij van mening zijn dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Winactie.

3.10 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de Winactie. Gegevensregistratie vindt plaats conform de Privacyverklaring van AkzoNobel.

Artikel 4: De prijs

4.1 De prijs is een 5 liter blik Flexa Creations Muurverf Extra Mat ter waarde van ongeveer €97,- (adviesprijs) waarbij er gekozen kan worden uit één van de 20 Kleuren van het Jaar.

4.2 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.3 Gewonnen prijzen dienen binnen een maand na bekendmaking van de prijswinnaar te worden geïnd.

4.4. In totaal worden drie winnaars getrokken.

Artikel 5: Trekking en bekendmaking prijswinnaar

5.1 De prijswinnaars worden op onpartijdige wijze bepaald door een onafhankelijke derde op basis van het juiste antwoord. De winnaars ontvangen op woensdag 14 september via Instagram een persoonlijk bericht middels Instagram Direct Messaging.

5.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 6: Uitreiking prijs

6.1 De prijswinnaar geeft, wanneer contact wordt gezocht, via Instagram Direct Messaging de benodigde bezorggegevens en de gewenste leverdatum door.

Veilig en eenvoudig betalen ideal visa amex master card
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.