Privacyverklaring

 

Laatst bijgewerkt: 10-08-2022

Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring of elders, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V (“Akzo Nobel”)

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. In deze Privacyverklaring leggen wij ("AkzoNobel" of "wij" of "ons") uit hoe wij uw persoonsgegevens online en offline verwerken, in uw hoedanigheid van consument, zakelijke klant, zakenpartner, leverancier, sollicitant, (website)bezoeker of andere persoon met een zakelijke relatie met ons.

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring betekent persoonsgegevens alle informatie die waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Gezamenlijk verwijzen we naar de websites, de apps, onze social media, e-mails en diensten als de "diensten".

1. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

Om uw vragen te beantwoorden of om met u te communiceren

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te reageren op uw vragen en om aan uw verzoeken te voldoen, wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren of anderszins (bijv. wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u andere informatie over onze diensten opvraagt). We kunnen uw naam, titel, (zakelijke of privé) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, naam van uw bedrijf) en eventuele andere informatie verwerken die u eventueel in het vrije-invoerveld van het contactformulier aan ons verstrekt.

 

We verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie

 

Op basis van uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken zodat we u enquêtes over onze producten of diensten of marketingcommunicatie kunnen sturen of u op de hoogte kunnen houden van evenementen, speciale aanbiedingen, producten en diensten van AkzoNobel die voor u van belang kunnen zijn.

We kunnen profielen aanmaken en uw interactie met onze diensten analyseren. Op deze manier kunnen we informatie krijgen over uw interesses en onze communicatie aanpassen aan uw persoonlijke interesses.

Wij verwerken uw naam, e-mailadres en andere (persoonlijke) gegevens die u mogelijk met ons heeft gedeeld.

 

Wij verrichten deze activiteit op basis van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

 

We verwerken volledig geanonimiseerde persoonsgegevens voor diverse zakelijke doeleinden van AkzoNobel, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, voor het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van websites, apps en andere digitale kanalen, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten.

 

We ondernemen deze activiteiten omdat we een legitiem belang hebben om onze producten en diensten te verbeteren.

Voor het technisch en functioneel beheer van onze apps of websites

 

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen. We verwerken deze informatie om u snel en eenvoudig informatie te helpen vinden en om de toegang tot en functionaliteit van onze websites, apps of andere digitale kanalen te verbeteren.

De informatie die we automatisch verzamelen, kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, type apparaat, unieke toestelidentificatienummers, type browser, uw geografische locatie bij benadering (bijvoorbeeld het land of de stad van uw locatie) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de wijze waarop u gebruik maakt van onze diensten, waaronder door u bezochte webpagina's en aangeklikte links.

 

We verwerken deze informatie voor onze legitieme zakelijke doeleinden zodat we kunnen zorgen voor een goed werkende app of website. Informatie verkregen via uw interactie met onze diensten verwerken we op basis van uw toestemming die u op elk moment kunt intrekken.

Om uw account te beheren wanneer u een account bij ons hebt aangemaakt

 

Op uw verzoek kunnen we een persoonlijk account voor u aanmaken om het aankoopproces voor u te vergemakkelijken. 

In dat geval moeten we uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, verwerken. We verwerken ook uw schermnaam, functie en inloggegevens.

 

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Om uw bestelling te verwerken en onze klantrelatie te beheren wanneer u producten aanschaft

 

We gebruiken persoonsgegevens om uw aankoop te verwerken en om uw bestelling te bezorgen, om de status van uw bestelling te melden en om contact met u op te nemen over de transactie.

Voor dit doel kunnen we uw naam en adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, creditcard of andere betalingsgegevens en uw instemming met onze geldende algemene voorwaarden verwerken en of u al dan niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen. We verwerken ook informatie over wat u bij ons hebt gekocht en informatie die we krijgen via uw geregistreerde interacties op websites en in apps van AkzoNobel (waarvoor we cookies kunnen gebruiken) en uw aankoopgeschiedenis, zowel online als offline (wanneer u een aankoop in een winkel doet).

 

We verwerken uw persoonsgegevens om onze aankoopovereenkomst met u uit te voeren en om uw bestelling bij u te bezorgen. Als wij u onze nieuwsbrief sturen, doen we dat op basis van uw toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

Om uw deelname te beheren wanneer u zich registreert voor een cursus, deelneemt aan prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspelen

 

Op basis van uw toestemming kunnen we u e-mails sturen met acties en uitnodigingen om deel te nemen aan cursussen, prijsvragen, evenementen, wedstrijden of kansspelen. Als u ervoor kiest om aan een van deze activiteiten deel te nemen, hebben we uw persoonsgegevens nodig om dit te regelen. 

Als u deelneemt aan een van deze activiteiten hebben wij uw persoonsgegevens nodig om u aan te melden voor een cursus en u de agenda en het cursusmateriaal te sturen en om uw deelname vast te leggen; bij een prijsvraag, om u te vertellen als u hebt gewonnen, om de prijzen uit te kunnen delen en om de respons op prijsvragen, evenementen, prijsvragen, acties en/of kansspelen te meten.

Voor deze doeleinden kunnen wij uw naam, e-mailadres, zakelijke en/of privé-contactgegevens verwerken. Bij evenementen of prijsvragen en competities kan het zelfs zijn dat wij uw foto gebruiken (uiteraard alleen als u daarvoor toestemming geeft).

 

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Ter naleving van wetten en juridische verplichtingen en bescherming van eigendommen en belangen van AkzoNobel

 

We zullen uw persoonsgegevens verwerken voor zover dat gepast of nodig is (a) volgens geldende wetgeving, waaronder wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van bijvoorbeeld wetgeving inzake gedegen onderzoek naar tegenpartijen, rapportage van klokkenluiderskwesties, witwassen, financiering van terrorisme en andere misdaden; (b) om te voldoen aan juridische verplichtingen; (c) om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties; (d) om naleving af te dwingen van onze algemene voorwaarden en ander geldend beleid; (e) om onze eigendommen en/of activiteiten te beschermen; (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van u of anderen; en (g) opdat we rechtsmiddelen kunnen inzetten of ter beperking van schade die aan ons wordt berokkend. We kunnen ook verzamelde gegevens verwerken voor audits, om te verifiëren dat onze interne processen naar behoren functioneren en in overeenstemming zijn met wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten, voor toezicht op fraude- en veiligheid, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen.

Indien nodig kunnen we het volgende verwerken: uw naam, contactgegevens, correspondentie met AkzoNobel, gebruik van al onze producten en/of diensten en alle andere informatie die wordt genoemd in deze verklaring of die u op andere wijze aan ons verstrekt, als dat nodig is voor een van de doeleinden die in de vorige alinea werden genoemd.

 

We kunnen deze informatie verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (a, b en c).

We kunnen deze informatie verwerken voor onze legitieme zakelijke doeleinden (d, e, f en g)

Als u onze apps gebruikt om uw inhoud te delen

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken als u onze apps of diensten gebruikt voor het opslaan en delen van afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content, zodat u de gegevens kunt delen. In dit geval kunnen we metadata verwerken die ingesloten is in deze afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content (waaronder mogelijk gps-locatiegegevens en apparaat-id's, afhankelijk van de privacy-instellingen van uw toestel) en persoonsgegevens die deel uitmaken van de inhoud van de afbeeldingen, video's of andere door gebruikers gegenereerde content. Dit kan ook bijzondere categorieën persoonsgegevens bevatten (zoals deze bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid uit het uiterlijk van een persoon op een foto of video, als deze vrijwillig door u zijn geüpload via onze app). We kunnen ook gegevens verwerken die u aan ons verstrekt via uw accounts voor sociale media. 

Mocht u via een van onze apps persoonsgegevens willen delen over andere personen dan uzelf (bijvoorbeeld via een foto of video), dan moet u ervoor zorgen dat deze andere personen ook toestemming geven dat hun gegevens naar de app worden geüpload om gedeeld te worden. Als u een link deelt via de app, kan deze link ook zichtbaar zijn voor anderen.

 

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken. We kunnen de content die u via de app deelt ook verwerken om onze producten, websites en apps te verbeteren. Als we dit doen, verwerken we deze informatie op basis van onze legitieme belangen, oftewel om onze producten te verbeteren en om de betrokkenheid van klanten te verbeteren.

Als u solliciteert naar een baan bij AkzoNobel, zodat we met u kunnen communiceren over onze vacatures

Als u solliciteert naar een baan op de carrièrewebsite van AkzoNobel verwerken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de status van uw sollicitatie en om uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid om bij AkzoNobel te werken te toetsen aan de functie waarop u heeft gesolliciteerd en/of voor andere functies die nog moeten worden vervuld. We hebben het sollicitatieproces eenvoudig gehouden, waarbij we in de beginfase alleen essentiële informatie verzamelen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, werkervaring en relevante opleiding. We hebben mogelijk gegevens nodig, zoals documenten om uw identiteit of kwalificaties te controleren, om achtergrond- of werkgelegenheidscontroles uit te voeren, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In bepaalde gevallen zullen we u vragen om video-interviews met ons te houden. In dat geval kunnen we uw afbeelding of andere gegevens die door uw camera zijn vastgelegd, verwerken. Een assessment kan onderdeel zijn van uw sollicitatieproces. Als dat het geval is, verwerken wij uw antwoorden op onze schriftelijke beoordelingen en andere gegevens die voortkomen uit onze beoordelingen of vragenlijsten die door u zijn ingevuld. Mocht u daadwerkelijk in aanmerking komen voor een baan bij AkzoNobel, dan hebben we wat meer persoonsgegevens van u nodig zodat we u contractvoorstel kunnen doen. Dit zijn bijvoorbeeld uw bankgegevens voor het verwerken van salarisbetalingen en uw contactgegevens voor noodgevallen

 

We verwerken deze informatie met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.


In het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we over u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of voor doeleinden die we u zullen uitleggen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Voor het gebruik van onze apps kan een aparte privacyverklaring van toepassing zijn. Indien toegestaan volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, mits deze niet in strijd zijn met de doeleinden die we aan u hebben bekendgemaakt.

Indien u informatie aan ons verstrekt over iemand anders, zorg er dan voor dat u toestemming van die persoon hebt om dit te doen voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Door persoonsgegevens te verstrekken van iemand anders, bevestigt u dat u de toestemming van deze persoon hebt om dit te doen of dat u namens deze persoon toestemming mag geven (bijvoorbeeld voor kinderen waarvan u de ouder of voogd bent).

2. Cookies en vergelijkbare trackingtechnologie

 

Op onze websites, apps en social media-kanalen kunnen we cookies en andere technologie gebruiken voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze producten en diensten te verbeteren en om onze inhoud en advertenties relevanter voor u te maken.

We gebruiken alleen tracking cookies (cookies om u relevante advertenties te verschaffen, of technologie voor het volgen van uw gedrag) op basis van uw toestemming. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoe u instellingen voor cookies kunt wijzigen, bekijkt u onze cookieverklaring.

3. Met wie delen we uw persoonsgegevens? 

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

  • De bedrijven binnen onze groep, onze zakelijke partners en leveranciers (bijvoorbeeld betalingsproviders, ICT-providers, consultants of koeriersbedrijven) professionele adviseurs (zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditors, advocaten, accountants of andere professionele adviseurs), en andere partijen (zoals ICT, dienstverleners, advies- of transportbedrijven), die namens ons persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, in onze cookieverklaring of voor de doeleinden die aan u worden medegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens goed worden beschermd, heeft AkzoNobel bindende bedrijfsvoorschriften (‘Privacyregels voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners’’) ingevoerd die waarborgen dat voor gegevensoverdracht binnen de onderneming elke juridische entiteit van AkzoNobel dezelfde mate van bescherming toepast voor persoonsgegevens. We hebben ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen (zoals gegevensverwerkingsovereenkomsten) afgesproken met externe leveranciers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd;
  • Elke bevoegde rechtshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere externe partij met wie wij menen gegevens te moeten delen: (i) als onderdeel van geldende wet- of regelgeving; (ii) om onze juridische rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of (iii) om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen;
  • Andere partijen in verband met zakelijke transacties: We kunnen ook van tijd tot tijd uw gegevens delen in het kader van zakelijke transacties, zoals tijdens de verkoop van een bedrijf of een deel van een bedrijf aan een ander bedrijf, of een reorganisatie, fusie, joint venture of andere overdracht van onze onderneming, activa of voorraad, op voorwaarde dat we die partijen informeren dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld;
  • Andere partijen, maar alleen als u daarmee heeft ingestemd of als u een dergelijke openbaarmaking aan dergelijke partijen aan ons hebt opgedragen.

4. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

 

Vanwege onze wereldwijde manier van werken kunnen gegevens die u aan ons verstrekt worden overgedragen aan of geopend door aan AkzoNobel gelieerde ondernemingen en vertrouwde derde partijen uit vele landen over de hele wereld. Als gevolg hiervan kunnen uw gegevens worden verwerkt buiten het land waar u woont, indien dit noodzakelijk is voor het vervullen van de in deze verklaring beschreven doeleinden. Onze voornaamste servers staan in de Europese Economische Ruimte, maar de bedrijven binnen onze groep en externe leveranciers zijn wereldwijd actief. Dat betekent dat wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen, behoudens de volgende alinea.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en wij uw persoonsgegevens doorgeven of anderszins verwerken naar een land buiten de EER: landen buiten de Europese Economische Ruimte kunnen wetten voor gegevensbescherming hebben die anders zijn dan de wetgeving in uw land (en die in sommige gevallen minder bescherming bieden). We zullen echter altijd maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw informatie in overeenstemming met deze verklaring wordt verwerkt door derden en dat we voldoen aan geldende juridische vereisten om een afdoende bescherming van uw informatie te waarborgen. We zullen ervoor zorgen dat als uw gegevens naar een ander land binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk worden overgedragen, ze nog steeds afdoende worden beschermd volgens AkzoNobels eigen privacyregels voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners of volgens contractuele overeenkomsten met derden. Dit kan de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie inhouden, die de ontvanger van de persoonsgegevens verplichten de persoonsgegevens die zij verwerken te beschermen volgens wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. In sommige gevallen kunnen aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld encryptie) naast de implementatie van de standaardcontractbepalingen nodig zijn als dit volgt uit een door ons en onze vertrouwde derde partijen uitgevoerde Overdrachtsimpact.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, evenals fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens worden opgeslagen. We werken voortdurend aan het verbeteren van deze beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te houden.

Wees u ervan bewust dat de overdracht van informatie via internet nooit helemaal veilig is. Hoewel we er redelijkerwijs alles aan zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van persoonsgegevens die u online deelt niet garanderen. U aanvaardt de inherente beveiligingsrisico's van het gebruik van internet en we kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor een inbreuk op de beveiliging, tenzij we ons niet hebben gehouden aan geldende wetgeving en in dat geval uitsluitend binnen de beperkingen die zijn uiteengezet in de relevante voorwaarden.

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze verklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld om u een door u aangevraagde dienst te verlenen, om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten of om het bewaren ervan aan te raden in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld met betrekking tot rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

7. Uw privacyrechten

 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, u hebt het recht op het corrigeren en bijwerken van uw persoonsgegevens en u mag vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen. U kunt deze rechten uitoefenen door het formulier in te vullen via deze link.
  • U hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken (“opt-out”) voor marketingcommunicatie die we u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de afmeld- of opt-out-link te klikken in de e-mails die we u sturen of u kunt het formulier invullen via deze link.
  • Zo kunt u ook op elk moment uw toestemming intrekken als we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming hebben verzameld en verwerkt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking die we hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Het intrekken van uw toestemming heeft bovendien geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die geschiedt op juridische gronden anders dan uw toestemming.
  • Hoewel we liever hebben dat u eerst ons aanspreekt als u een klacht hebt, hebt u het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.
  • We reageren zonder kosten op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten voor gegevensbescherming willen uitoefenen volgens geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we gevolg geven aan uw verzoek. Houd er rekening mee dat er situaties kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw privacyrechten te weigeren of te beperken, bijvoorbeeld wanneer we bepaalde gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, wanneer het noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of AkzoNobel daartegen te verdedigen, of wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

8. Links naar websites van derden en social media (zoals Facebook, LinkedIn etc.)  

 

8.1 Links naar websites en social media van derden

Onze diensten kunnen links bevatten van en naar de diensten van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en leden van onze bedrijfsgroep. Als u een link naar een van deze diensten volgt, houd er dan rekening mee dat deze derde partijen hun eigen privacybeleid/gebruiksvoorwaarden kennen en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze diensten kunnen aanvaarden. Controleer de privacyverklaringen van deze derde partijen voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

 

8.2 Single sign-on met social media-accounts

We bieden ook de mogelijkheid om een account bij ons aan te maken via uw sociale netwerkaccounts (zoals Facebook). Dit bespaart u tijd bij het aanmaken van uw account, doordat uw inloggegevens uit uw socialenetwerkaccount worden geïmporteerd. Houd er rekening mee dat wanneer u deze optie voor 'aanmelding via sociale media' gebruikt, we bepaalde informatie van het sociale netwerk kunnen ontvangen zoals uw naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, beroep en andere persoonsgegevens die u mogelijk gedeeld hebt met dit social media-kanaal. Deze informatie wordt niet door ons aangevraagd, maar wordt automatisch verstrekt door het sociale netwerk door middel van de optie voor aanmelding via sociale media. Nadat u uw account hebt aangemaakt, hebt u de mogelijkheid om deze aan te vullen met informatie die u met ons wilt delen.

 

8.3 Marketingcontent aanvragen op sociale media

Als u een social media-account hebt en actief bent op dit social media-kanaal, kan het zijn dat u een advertentie van ons ziet met daarin een formulier. Deze zogenaamde 'form ad' is een (display)advertentie waarmee u kunt vragen om marketingcontent zoals relevante productinformatie, acties of inspirerende ideeën. De gevraagde inhoud wordt u toegestuurd via bijvoorbeeld e-mails met nieuwsbrieven.

Om deze inhoud met u te delen, ontvangen we uw contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming voor opt-in voor onze marketingactiviteiten. Houd er rekening mee dat wanneer u dit formulier verstuurt, we bepaalde informatie van het sociale netwerk kunnen ontvangen zoals uw naam, leeftijd, locatie, voorkeuren, beroep en andere persoonsgegevens die u mogelijk gedeeld hebt met dit social media-kanaal. Deze informatie wordt niet door ons aangevraagd, maar wordt automatisch verstrekt door het sociale netwerk.

 

8.4 Chatbot-functionaliteit (Virtual Advisor)

Op sommige van onze websites bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met onze Virtual Advisor, een Chatbot-functionaliteit. Via de Virtuele Adviseur kunt u al uw vragen over verf en coatings stellen en onze Chatbot geeft u realtime antwoord. Zonder de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u geen toegang tot de Virtuele Adviseur.

We verzamelen alleen persoonsgegevens die specifiek en vrijwillig zijn verstrekt door gebruikers van de Virtual Advisor. Als u de Chatbot-functionaliteit gebruikt, kunnen wij persoonsgegevens ontvangen die u met ons deelt, zoals uw naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Het is ons beleid om de verzamelde informatie te beperken tot alleen de minimale hoeveelheid die nodig is om de vraag van de gebruiker te beantwoorden. We raden u ten zeerste aan om ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals over ras of etnische afkomst, religieuze of andere soortgelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksleven, strafblad of politieke opvattingen.

In het eerste pop-upscherm van onze Virtuele Adviseur vragen wij u om uw toestemming, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken om uw vraag te beantwoorden. In hetzelfde scherm vragen wij u akkoord te gaan met de inhoud van onze privacyverklaring die via een link toegankelijk is.

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zolang dit nodig is voor het hierboven genoemde doel en zolang u toegang heeft tot de Virtual Advisor. Nadat de chat is beëindigd, worden uw persoonsgegevens direct verwijderd. 

We delen of verkopen uw contactgegevens niet met andere derde partijen, behalve de derde partijen die nodig zijn om de gevraagde service te leveren. U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mails en verzoeken om verwijdering van de gegevens over u die wij bewaren.

9. Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

 

Als u jonger bent dan 16 jaar, dringen wij er bij u op aan om een van uw ouders of wettelijke voogden om schriftelijke toestemming te vragen voordat u persoonsgegevens naar ons verstuurt.

Als u ouder van een kind bent, raden we u aan het gebruik van onze services door uw kind te controleren en ervoor te zorgen dat we geen persoonsgegevens van uw kind ontvangen zonder uw schriftelijke toestemming. Als u vragen heeft over de persoonsgegevens van uw kind, neem dan contact met ons op.

10. Zo neemt u contact met ons op

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op door onderstaand het formulier in te vullen.

Veilig en eenvoudig betalen ideal visa amex master card