Herroepingsrecht (recht om te annuleren)

U heeft het recht binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen dit Contract te herroepen. De herroepingstermijn verloopt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door u, de goederen fysiek in ontvangt neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Afdeling Customer Support, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, te informeren over uw beslissing dit Contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail). U kunt het hieronder aangeboden standaard mail gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, volstaat het wanneer u uw mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Indien u dit Contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met de uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een leveringsmethode anders dan de goedkoopste methode van standaardlevering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling doen door middel van dezelfde betalingsmethode als u gebruikt heeft bij de initiële transactie, tenzij u nadrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere methode; in ieder geval zult u geen kosten moeten betalen als gevolg van de terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, wanneer dat eerder is. U dient de goederen terug te sturen of te overhandigen aan Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Afdeling Customer Support, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u bericht dat u dit contract met ons herroept. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Mail formulier

Stuur een annuleringsmail