Cirkels op de muur met verf

Voorwaarden User Generated Content

Super tof als we jouw beelden mogen gebruiken. Maar hoe gaan we hiermee om? Lees hieronder de voorwaarden.

Als je foto door Flexa wordt gekozen, ontvang je een reactie op je bericht van het FlexaNL account. Hierin vragen we je om toestemming om je foto te publiceren. Antwoord met #JAFlexa om toestemming te geven en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en het Privacy beleid van Flexa. De naam van je social media-account wordt bij je foto weergegeven wanneer deze wordt gebruikt. Als de naam van je social media-account jouw eigen naam (een persoonsgegeven) bevat, wordt die dus weergegeven.

 

  1. Hoe zal Flexa je foto en andere verstrekte informatie gebruiken?
  2. Algemene gebruiksvoorwaarden
  3. Richtlijnen voor foto-inhoud
  4. Wat gebeurt er als ik een klacht heb over een foto of een foto wil laten verwijderen (die zonder toestemming is geplaatst)?
  5. Sites van derden

1. Hoe zal Flexa je foto en andere verstrekte informatie gebruiken?


Je behoudt het juridisch eigendom van alle rechten die je bezit (inclusief copyright) op elke foto die je uploadt. Door te antwoorden met #JAFlexa verleen je aan Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. en aan haar gelieerde juridische entiteiten, een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om de foto te gebruiken op de hieronder beschreven wijze.


    1) De webpagina's van Flexa

Wij mogen je foto gebruiken op de webpagina's van Flexa, productpagina's, kleurenpagina's en in redactionele en reclamecontent.
Door te antwoorden met #JAFlexa verleen je Flexa bovendien het recht om je gebruikersnaam, afbeelding, bijschrift of andere identificerende informatie in verband met het gebruik van je foto, te gebruiken.
Flexa kiest en publiceert de geüploade foto's naar eigen goeddunken. Voor alle duidelijkheid: Flexa is niet verplicht om de geüploade foto's te gebruiken.

 

    2) Campagnes en gebruik via eigen kanalen

Als je foto echt bijzonder is, willen we je foto misschien gebruiken in een reclamecampagne. Dit kan inhouden dat we de foto gebruiken voor onze Social Media kanalen, E-mail marketing en Website.
Als we voor een campagne geïnteresseerd zijn in het gebruik van je foto, nemen we opnieuw contact met je op voor toestemming.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden


Door #JAFlexa te antwoorden, garandeer en verklaar je dat (i) je alle rechten (inclusief auteursrecht) op de geüploade foto bezit of, indien de foto onderworpen is aan rechten van derden, je alle vereiste licenties, rechten, toestemmingen en/of machtigingen hebt om de foto te publiceren en de hierboven beschreven licentie aan Flexa te verlenen, en (ii) je ouder bent dan 18 jaar.

Voor zover wettelijk toegestaan, stem je er ook mee in afstand te doen van alle morele rechten die je mogelijk bezit met betrekking tot de geüploade foto's.

Flexa mag elke geüploade foto naar eigen goeddunken gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, vertalen, publiceren of er afgeleide werken van maken.

3. Richtlijnen voor foto-inhoud


Alle foto's worden gemodereerd door Flexa. Wij selecteren geen foto's voor publicatie die een van de volgende inhoud bevatten:

a. Materiaal waar auteursrechten op rusten en/of handelsmerken zichtbaar zijn: upload geen foto's of andere inhoud die inbreuk maakt of kan maken op de rechten (bijv. auteursrecht of handelsmerken) van een derde partij (zoals afbeeldingen die inhoud van derden bevat zoals logo's, bedrijfsnamen, merken, insignes, foto's of kunstwerken, uittreksels van de boeken, foto's/video's van tv- of filmscènes).

b. Beledigende beelden: alle beelden die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als schadelijk, bedreigend of gewelddadig, intimiderend, beledigend, haatdragend, opruiend, discriminerend, godslasterlijk of pesterig.

c. Imitatie: alleen niet-aanstootgevende gebruikersnamen, en je niet voordoen als een andere persoon.

d. Privé en vertrouwelijk: Alles wat als vertrouwelijk kan worden beschouwd of wat verwijst naar een individu (bijv. werkgegevens, creditcardnummers, adresgegevens, alles waar een bepaald individu bekend om staat).

e. Mensen / Gezichtsherkenning: foto's die mensen in het beeld bevatten, ongeacht of hun gezicht te zien is of niet. Dit omvat afbeeldingen van mensen binnen de foto (bijv. een foto binnen een fotolijstje op een bureau).

f. Commentaar: Alle informatie bij je foto's is correct (als het om feiten gaat) en is je oprechte mening (als je je mening geeft). We zullen niets gebruiken dat op enigerlei wijze lasterlijk is voor een persoon of bedrijf.

g. Reclame: afbeeldingen die in foto's of inzendingen reclame maken voor of reclame maken voor je eigen goederen of diensten of die van derden.

h. Links: afbeeldingen die niet linken naar media of uitvoerbare bestanden bij je foto's.

4. Wat gebeurt er als ik een klacht heb over een foto of een foto wil laten verwijderen (die zonder toestemming is geplaatst)?


Als je van mening bent dat een geüploade foto op onze webpagina's ongepast of aanstootgevend is of iemands wettelijke rechten schendt (bijv. schending van handelsmerk of auteursrecht), kun je de foto rapporteren door een e-mail te sturen naar customer.supportDIY@akzonobel.com
Wij behouden ons het recht voor om de foto's te allen tijde en om welke reden dan ook van onze website of marketingmateriaal te verwijderen.
Voor zover de door jou geüploade foto als persoonsgegeven van jou kan worden aangemerkt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hierop van toepassing en heb je onder andere het recht om hier verwijdering van te vragen. 

5. Sites van derden


Gebruikers van de Flexa-website kunnen de foto's die op de website en productpagina's worden weergegeven opslaan op hun sociale media.
Houd er rekening mee dat Flexa weliswaar foto's van de Flexa.nl-website kan verwijderen, maar dat Flexa niet in staat is, noch verantwoordelijk is voor het verwijderen van foto's die door derden worden gedeeld of geplaatst op sites van derden die niet onder controle van Flexa staan. Als je een foto wilt rapporteren die op een site van een derde partij is gedeeld, moet je rechtstreeks contact opnemen met de derde partij of de site van de derde partij.


 

Foto: Flexa Kleurvriend Mindy Schroor

Veilig en eenvoudig betalen ideal visa amex master card
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.